News — kompressor

❗Det kreves ukentlig væske vedlikeholds rutine.

Postet av Stokker Norway

❗❗❗✅ For å øke levetiden og redusere slitasje på kompressor må det regelmessig tømme væske fra vannseparatør. Dessuten selve luft tank(beholder) tømmes også for hvert vedlikeholdsinngrep.✅Anbefales å tømme væske etter hver gang du har brukt kompressor.✅At kompressor blir brukes i kontinuerlig drift. Det kreves ukentlig væske vedlikeholds rutine.✅Hver kompressor utstyrt med dreneringsventilen som er under luft tanken. Pass at du slipper ut luft fra tanken slik at det ikke er ingen trykk i den.    

Les mer →